Bien af Korsør anløber Korsør Havn iagttaget fra ejendommen Strandvej 40.
Bien sejler med skoleelever i det Sydfynske øhav og lystfiskere i Storebæltsområdet.
Under indsejlingen passeres søværnets nyeste skib Esbern Snare - L17.
 

Del siden